Vi kan varmt anbefale, at du forbereder dig ved at læse nudgingbogens afsnit om supermarked. Hermed er du godt rustet til de udfordringer du møder i butikken. For supermarked nudger dig til at købe mere. Jo mere du køber, jo mere spiser du.

For at nudge sig selv til at købe mindre og ikke lade sig friste, er det vigtig at handle når man er mæt. Start indkøbsturen med et tyggegummi. Med mintsmag i munden nedsættes lysten til f.eks. chips og kager. Så vælges den mindste vogn/kurv, for hermed at begrænse mængden af overflødige varer. Indkøbet startes i grøntafdelingen, idet de bedste valg foretages på den første del af indkøbsturen. Køb kun det du skal bruge.

Anskaf dig et ”indkøbskort” fra diabetesforeningen. Det kan vejlede dig om grænser for fedt- og sukkerindhold i forskellige fødevarer og guide dig til sunde indkøb. Du kan finde det på nettet hos diabetesforeningen.

Indkøbskort Side 1