Du tror ikke at det er sandt, men din gaffel kan give dig vægtproblemer! Bestikkets størrelse har betydning for hvor meget du spiser. Men spiser du mere eller mindre når gaflen er lille? Dette spørgsmål satte tre forskere sig for at undersøge.

De satte et forsøg op i en restaurant, hvor folk typisk kommer med det formål at blive mæt. Her fandt forskerne at en mindre gaffel gav et større madindtag, end hvis maden blev indtaget med en stor gaffel. Forskerne tolker resultatet sådan, at når man har betalt for maden, så tilfredsstiller de små mundfulde ikke. Små gafler er ikke effektive nok i forhold til målet om at blive propmæt. Folk vil have mad for pengene. De små gafler nudger folk til at kompensere ved at spise mere mad.

Dernæst opstillede forskerne et forsøg i et laboratorium. Her fandt de, at man spiser mere med en stor gaffel end med en lille gaffel. Det vil sige, at når man fjerner faktorer som betaling, ønske om mæthed, præferencer for køkkenet osv., så spiser man mindre med en lille gaffel end med en stor. Så her var effekten omvendt, når der ikke var penge i spil.

Det er da tankevækkende….