De danske Inudgeyou og Måltidspartnerskabet var gået sammen om et projekt. Formålet var at nudge til øget salg, og hermed øget indtag, af grøntsager. Dette projekt foregik i indkøbsvognene.

Indvendig i indkøbsvognens front blev placeret en plakat, som illustrerede hvor meget frugt og grønt der anbefales hver dag. Det var angivet efter om man var en, to eller 3 personer i hjemmet.

Teorien byggede på det faktum, at når vi komme med et bud eller en talværdi (f.eks. hvor højt Rundetårn er) bliver vi påvirket af spørgerens udspil. Hvis han spørger om Rundetårn er højere eller lavere end 90 m, vil det føre til et højere bud, end hvis spørgeren havde spurgt, om tårnet var højere eller lavere end 10 meter. Vi har altså tendens til at blive påvirket er det tal vi hører.

6 om dagen

Forsøget var inspireret af “6 om dagen“- kampagnen og blev opstillet i en oversigt over anbefalede antal af frugt/grønt som en, to og tre personer bør spise dagligt. Antagelsen var, at teorien om Rundetårn ville træde i kraft. Så når kunderne skulle beslutte hvor meget frugt de skulle købe, ville deres valg blive påvirket af en af de tre værdier 6, 12 eller 18 (alt efter om der købes ind til 1, 2 eller 3 personer). Forskernes forventning var, at nogle kunder ville beslutte sig for at lægge et højere antal frugt og grønt i kurven end ellers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *