I USA lavede man et forsøg med marmelader for at se hvordan stort og lille udvalg påvirkede vores købelyst. I supermarkedet opstillede man to forskellige udvalg; et stort udvalg med 24 forskellige marmelader og et lille udvalg med 6 forskellige marmelader. Det viste sig at der kom flest kunder hen og kiggede på marmeladerne i det store udvalg, men overraskende nok så solgte det lille udvalg faktisk flest marmelader.

Hvad handler det nu om? Svaret er choice overload, altså for mange valg. Vi kan simpelhed ikke overskue 24 marmelader og kan ikke foretaget et velovervejet valg. Så bliver vi usikre og bange for at vælge forkert. Derfor lader vi helt være med, at købe noget.

I den lille bod er det langt mere overskueligt. Vi kan godt overskue at sammenligne de 6 marmelader og tage et velovervejet valg, derfor køber vi. Undersøgelser viser at grænsen går ved ca. 7 valgmuligheder, herefter bliver det uoverskueligt og vi bliver bange for at vælge forkert.

Så hav dette i baghoved, når du står onsdag sidst på eftermiddagen og kigger panisk ned i køledisken efter aftensmad – max. 6 valg ellers går det helt galt…..