Vidste du at dine tanker om motion har betydning for hvor meget du spiser??? I et forsøg fik 46 voksne fik et eftermiddagsmåltid efter en gåtur. Forsøget viste at de som betragtede gåturen som motion, der bare skal overstås spiste flere M&M’s end dem som tænke på gåturen som hygge eller en velkommen pause. Der var faktisk 206 kalorier i forskel på de to grupper – svarende til 124% flere M&M. Så måske kan det gavne din sundhed, at gøre motion til en sjov og glad ting i din hverdag fremfor en sur pligt.