Vi er draget af normen. Ønsket om at være som de andre og gøre det, som de gør. Det ligger basalt i de fleste mennesker. Vi bruger andre mennesker til at forstå verden og tillægger andre menneskers valg en stor værdi. Det betyder at de mennesker du omgiver dig med i din hverdag påvirker din væremåde og den måde du håndtere verden på. Det betyder også at dine kostvaner, slikvaner og alkoholvaner bliver påvirket af dem du omgås med.

Har du tænkt over hvordan din omgangskreds nudger din sundhed?